KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Zgodnie z normą PN-EN 13501 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków wyróżnia się następujące klasy odporności ogniowej:

E – SZCZELNOŚĆ OGNIOWA

Szczelność ogniowa (E) to zdolność elementu konstrukcji, który pełni funkcję oddzielającą do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni lub gorących gazów.

brak płomieni

brak
płomieni

brak dymu

brak
dymu

brak płomieni

wysoka
temperatura

E

EW – SZCZELNOŚĆ OGNIOWA I REDUKCJA PROMIENIOWANIA

Redukcja promieniowania (W) jest zdolnością elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony tak, aby ograniczyć prawdopodobieństwo przeniesienia ognia w wyniku znaczącego wypromieniowania ciepła albo przez element, albo z jego powierzchni nienagrzewanej do sąsiadujących materiałów.

brak płomieni

brak
płomieni

brak dymu

brak
dymu

ograniczenie promieniowania cieplnego

ograniczenie
promieniowania
cieplnego

EW

EI – SZCZELNOŚĆ I IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA

Izolacyjność ogniowa (I) to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony bez przeniesienia ognia w wyniku znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną. Podczas pożaru konstrukcja po stronie nienagrzewanej osiąga temperaturę nie większą niż +140°C do +180°C.

brak płomieni

brak
płomieni

brak dymu

brak
dymu

izolacja od wysokiej temperatury

izolacja
od wysokiej
temperatury

EI

Wszystkie powyższe parametry określane są w minutach. Liczba po danym oznaczeniu podaje wyznaczony laboratoryjnie czas od momentu powstania pożaru, w jakim dany parametr jest utrzymany.